Klantnaam Maastricht UMC+

Opdracht Magazine voor verwijzers

Aanpak  Het Maastricht UMC+ hecht veel waarde aan de relatie tussen de eerste en tweede lijn, tussen specialisten en huisartsen. Maar hoe breng je dat in praktijk? In Praktijk, het magazine voor verwijzers. In de gezondheidszorg werken eerste en tweede lijn steeds nauwer samen. Een goede samenwerking begint met communicatie. In het magazine Praktijk worden actuele thema’s belicht vanuit diverse invalshoeken. De visie van de specialist, de rol van de huisarts en de mening van een patiënt. Maar ook aandacht voor innovaties in het Maastricht UMC+ waar de huisarts baat bij heeft. Alles met als doel de lijnen dichter bij elkaar te brengen.  

Bladformule | redactiecoördinatie | interviews | redactie | opmaak.

www.mumc.nl