De Zorggroep

Onze roots

In 2000 startte het reclamebureau Strategyminds in Sittard. De Groene Kruis Verenigingen bestonden niet meer. Thuiszorg heette het nu. Dat was niet de enige verandering. De thuiszorg kreeg te maken met vrije marktwerking. Schoorvoetend werden reclamebureaus gevraagd om hulp bij identiteit en marktpositionering. Wij zaten dicht bij het vuur, in de schoot van het voormalige Groene Kruis. En dus werd zorgcommunicatie onze corebusiness, in de breedste zin. In de loop der jaren is onze strategie veranderd. Zorg is nog 35% van onze omzet, maar nog steeds voelen we ons verwant met deze sector. Eén van de opdrachtgevers is De Zorggroep in Venlo. Met 8.000 medewerkers de grootste zorginstelling in Zuid-Nederland.

Brand development | Brand creation | Corporate identity | Storyconcepts | Storytelling | Web development | Interactive reports | Motion graphics | Campaigns | Online (social) campaigns | Interactive magazine

In 2000, the advertising agency Stategyminds was founded in Sittard. The Green Cross (Groene Kruis) was no more and was renamed home care. But that wasn’t the only change. Home care also suddenly faced the realities of the free market. Reluctantly, they started asking advertising agencies to help them establish their identities and market positioning. We were closely involved right from the start, at the centre of the former Green Cross. And thus, care communication became our core business in the broadest sense of the term. Over the years, our strategy has changed. Care institutes now only account for 35% of our business, but we still feel a strong connection to this sector. One of our clients is De Zorggroep in Venlo. With 8000 employees, it is the largest healthcare institution in the south of the Netherlands.

Brand development | Brand creation | Corporate identity | Storyconcepts | Storytelling | Web development | Interactive reports | Motion graphics | Campaigns | Online (social) campaigns | Interactive magazine

Wat is jouw verhaal?

Vertel, mail naar hello@strategyminds.nl

What is your story?

Tell us: e-mail us at hello@strategyminds.nl