Maastricht UMC+

De Praktijk verbinden

Onlangs vierden we het tienjarig jubileum van Praktijk, het magazine voor verwijzers van het Maastricht UMC+. Het magazine informeert de eerste- en tweedelijns zorg over en weer. Medische innovaties, ethische discussies, scherpe meningen, nieuwe samenwerkingsvormen, verrassende inzichten, ze komen allemaal voorbij in Praktijk. Een blad dat bijdraagt aan verbinding tussen de zorglijnen. Tien jaar is lang, maar Praktijk is een gevestigd blad dat goed wordt gelezen en gewaardeerd. Overigens verschijnt dit magazine alleen in gedrukte vorm. Een kwestie van voorkeur, zoals is gebleken uit een onlangs gehouden lezersonderzoek.

Brand creation | Storyconcepts | Storytelling | Interactive magazine | graphic design | proposition strategy

Recently, we celebrated the ten year anniversary of Praktijk, the magazine for those who give referrals to Maastricht UMC+. The magazine informs the primary and secondary care fields about what is happening in each respective field. Whether medical innovations, ethical discussions, hard-hitting opinion pieces, new collaboration methods, or eye-opening insights, you can find it all in Praktijk – a magazine that helps connect the primary and secondary care fields. Ten years is a long time, but Praktijk is an established magazine with a large readership and a high approval rating. This magazine is only available in printed form, due to the preferences of the readership, as established in a recently held audience survey.

Brand creation | Storyconcepts | Storytelling | Interactive magazine | graphic design | proposition strategy

Wat is jouw verhaal?

Vertel, mail naar hello@strategyminds.nl

What is your story?

Tell us: e-mail us at hello@strategyminds.nl